Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en specialistresurs för barn och ungdomar upp till 18 år med psykisk ohälsa.

Till BUP söker barn och ungdomar som exempelvis är oroliga och har svårt att koncentrera sig, är aggressiva och bråkar, känner sig deprimerade eller har tvångstankar.

Till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen