Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad händer med synpunkter som kommer in?

Dina synpunkter kommer att registreras och blir därmed en offentlig handling. Undantag görs om ärendet omfattas av sekretess. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). Läs mer på: www.gotland.se/personuppgifter 

Vårt svar till dig kommer att registreras och blir därmed även det en offentlig handling.

Du kan följa hanteringen av din synpunkt via länken nedan.

Sök i regionens diarium

När synpunkten kommit in får du en bekräftelse via e-post (om du har lämnat e-postadress).

Dina synpunkter går direkt till den verksamhet som berörs.

Vårt mål är att du ska få ett svar inom två veckor från det att vi fått in din synpunkt. Ibland kan en synpunkt vara mer komplicerad eller av annat skäl kräva längre tid att hantera. 

Om du inte är nöjd med svaret kan du begära att överordnad chef tar ställning till din synpunkt.