Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Synpunkt, medborgarförslag eller överklagande?

Synpunkter kan delas in i förbättringsförslag, klagomål och beröm. Dessa ger Region Gotland information och möjlighet att förbättra verksamheten. Möjligheten är öppen för alla som vill lämna synpunkter. Till skillnad från medborgarförslagen hanteras synpunkterna huvudsakligen av verksamheterna.

Medborgarförslag är en möjlighet att till regionfullmäktige skriftligen lämna förslag för att påverka frågor och beslut. Möjligheten är öppen för alla folkbokförda i Region Gotland. Ett medborgarförslag är motsvarigheten till politikernas motioner. Målet är att behandla ett medborgarförslag inom ett år.

Vill du veta mer om medborgarförslag – eller lämna ett sådant?

Lämna ett medborgarförslag

Överklagande av ett myndighetsbeslut görs när någon berörd inte är nöjd med ett fattat beslut inom någon verksamhet. Ett överklagande ställs normalt till ansvarig politisk nämnd. Hur ett överklagande går till regleras i olika lagar. Närmare information kring detta finns på respektive verksamhetsområdes hemsida.

Observera att en lämnad synpunkt inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut.