Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Syfte med synpunktshanteringen

Vi behöver din hjälp för att hålla en hög kvalitet i våra verksamheter.

  • Berätta vad du tycker är bra
  • Berätta vad vi kan göra bättre

Det är du som kommer i kontakt med Region Gotlands medarbetare och tjänster som bäst kan bedöma vårt arbete. Vår ambition är att du ska ha förtroende för oss, känna vår omtanke samt känna att du har möjlighet att påverka och vara delaktig. Med din hjälp kan vi snabbare förbättra verksamheten!

 

Synpunktshanteringen ska utmärkas av

  • Vi tar alla synpunkter på allvar
  • Vi anser att alla synpunkter ger möjlighet att förbättra vår verksamhet
  • Vi försöker ta oss an klagomål utan dröjsmål
  • Vårt mål är att lösa problem där de uppstår
  • Vi förbättrar och ställer tillrätta
  • Vi har tydliga rutiner
  • Vi har en systematisk uppföljning och dokumentation