Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gutelundens lekplats

Gutelunden

Lekplatsen Gutelunden vid Kolonigatan i Visby är utformad så att det är lätt för rullstolsburna i alla åldrar att ta sig fram. Lekplatsen är läckert färgad gummiasfalt på gångytor  och spännande lekutrustning. Kom och hoppa på studsmattan, använd gångbron över ”vattnet” - snurra och gunga, prata i talröret och kika ut från kojan.