Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tider och hållplatser för skolskjuts

Via länk nedan kan du se hur skolskjutsarna går på Gotland, vid vilka platser de stannar och tiderna.  Tänk på att tiderna är cirkatider och avvikelser kan förekomma. Om det bara är en elev som går på vid en hållplats och den eleven inte åker skolskjuts någon dag trafikerar inte skolskjutsen den hållplatsen.

Om du har frågor om någon av de aktuella turerna kontakta den person som står som ansvarig för respektive skola.

För att öka säkerheten tänk på att vara i god tid och inte stå på fel sida av vägen när du väntar.

Länk till skolskjutskarta med tider och rutter

Möjligt finns även för andra att få åka med i skolskjutsen i mån av plats

Från och med 9 januari 2023 när vårterminen startar, finns det möjlighet för allmänheten att åka med i skolskjutsen på Gotland på skoldagar. Skolskjutsen stannar bara på platser och tider som gäller för skolskjutstrafiken. 

I de fall skolskjutsen är fullsatt kan busschauffören neka övriga åkande. Även om det finns lediga sittplatser när skolbussen stannar vid en hållplats, kan de behövas för elever som kliver på vid efterkommande hållplatser. Skolskjutsberättigade elever har förtur till bältade sittplatser.

Tänk på att tiderna är cirkatider och avvikelser kan förekomma. Om det bara är en elev som går på vid en hållplats och den eleven inte åker skolskjuts någon dag trafikerar inte skolskjutsen den hållplatsen.

Detta är en försöksverksamhet under grundskolans vårtermin 2023. Under försöksperioden är det kostnadsfritt att åka med skolskjutsen.