Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tider och hållplatser för skolskjuts

Via länk nedan kan du se hur skolskjutsarna går på Gotland, vid vilka platser de stannar och tiderna.  Tänk på att tiderna är cirkatider och avvikelser kan förekomma. Om det bara är en elev som går på vid en hållplats och den eleven inte åker skolskjuts någon dag trafikerar inte skolskjutsen den hållplatsen.

Om du har frågor om någon av de aktuella turerna kontakta den person som står som ansvarig för respektive skola.

För att öka säkerheten tänk på att vara i god tid och inte stå på fel sida av vägen när du väntar.

Länk till skolskjutskarta med tider och rutter

Möjligt att få åka med i skolskjutsen i mån av plats

Det är inte möjligt att åka med i skolskjutsen under den pågående coronapandemin. Vi hänvisar resande till kollektivtrafiken.

I vanliga fall finns möjlighet att åka med i skolskjutsen på Gotland på skoldagar - inte lovdagar. Skolskjutsen stannar bara på platser och tider som gäller för skolskjutstrafiken.  Enligt reglerna för skolskjutstrafik ska alla elever ha en sittplats och vara bältade. I de fall skolskjutsen är fullsatt kan busschauffören neka övriga åkande. Skolskjutsberättigade elever har förtur.

Tänk på att tiderna är cirkatider och avvikelser kan förekomma. Om det bara är en elev som går på vid en hållplats och den eleven inte åker skolskjuts någon dag trafikerar inte skolskjutsen den hållplatsen.

Detta är en försöksverksamhet. Taxan är densamma som i kollektivtrafiken för övrigt.

För frågor om tider och hållplatser kontakta den som står som kontaktperson för den skola skolskjutsen går till.