Kontakt

Besöks- och postadress:
Klinteskolan
Skolgatan 3
623 77 Klintehamn

Rektor: Jessica Nilsson
Tfn 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@edu.gotland.se

Bitr rektor: Minnah Storm
Tfn 0498-26 34 36
E-post: minnah.storm@edu.gotland.se

Skoladministratör: Kiki Christina Svartgren
Tfn 0498-20 48 60
E-post: christina.svartgren@edu.gotland.se

Socialpedagoger, Tfn 070-083 21 83

Skolsköterska: Annika Pettersson, 070-447 69 53
E-post: annika.pettersson@edu.gotland.se

Skolpsykolog: Daniel Seestrand, 0498-269455
E-post: daniel.seestrand@edu.gotland.se

Skolkurator: Frida Fogelberg, 070-083 22 58
E-post: frida.fogelberg@edu.gotland.se

Studie- och yrkesvägledare, SYV: Malin Edman, 0498-263494
 
Vaktmästare: Stig Fröström, 070-447 75 73
E-post:  stig.frostrom@edu.gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stolthetsprofil

Internationellt arbete/ GOTZAM

Varje år har Klinteskolans elever en konsert för stt samla in pengar till olika projekt i Zambia. Pengarna går bland annat till ett barnhemmet ARTECO i Kabwe och till grund- och högskolestudenter.

Projektet är ett samarbete mellan Klinteskolan, Solbergaskolan och Frälsningsarmén

Här kan du läsa mer: GOTZAM-projektet 

 

 

Spirits

Spirits främsta uppgift är att arbeta förebyggande mot mobbning och annan kränkande behandling.

Ett framgångsrikt arbete mot mobbning och kränkande behandling handlar främst om att skolan har en förmåga att se och upptäcka problemen i tid och har en mångfald åtgärder för att bryta mönster och beteenden. Spirits är en av åtgärderna som Klinteskolan har för att förhindra mobbning. De finns i korridorerna och ser sådant som händer när inga vuxna är närvarande.

Motsatsen till kränkande behandling skulle kunna vara positiv gemenskap och ett gott samarbete där sociala värden värderas i gruppen. Spirits kan genom sin närvaro i gruppen påverka stämningen och vardagen för många elever genom att stå upp för det som är positivt och som de vet är bra för gemenskapen och tryggheten på vår skola.

Det kan också vara lättare för någon som känner sig utsatt att gå till en Spirits och be om hjälp eller råd istället för en vuxen och berätta om det som händer.

 

 

Tillbaka till första sidan