Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Våld mot äldre personer

Om du är utsatt för någon form av våld kan du få hjälp här:

  • I akuta fall, ring polisen eller socialjouren på telefonnummer 112.
  • Prata med personalen. All personal inom äldreomsorgen är utbildad i våld i nära relationer och kan hjälpa dig att komma rätt.
  • Ring en handläggare. Handläggarna på socialförvaltningen kan hjälpa dig med olika insatser. Du når dem via Region Gotlands växel på telefon 0498-26 90 00.
  • Hos anhörigstödet får du råd och stöd. Du når dem via Region Gotlands växel på telefon 0498-26 90 00.
  • Ring till kvinnofridslinjen. Det är en nationell stödtelefon dit du kan ringa dygnet runt och prata med en sjuksköterska. Du kan välja att vara anonym och ditt samtal registreras inte. Telefonnummer 020-50 50 50.

Om våld och övergrepp mot äldre

Många äldre utsätts för våld. Det är vanligt även om man sällan pratar om det. Våldet kan se ut på många olika sätt;

  • Psykiskt våld - Att ideligen få höra elaka ord, kränkningar eller hot är olika typer av psykiskt våld.

  • Fysiskt våld - Att bli slagen, sparkad, knuffad eller dragen i håret är exempel på fysiskt våld.

  • Sexuellt våld - Att tvingas se på eller delta i porrfilm, att bli tafsad på, att tvingas utföra sexuella handlingar eller bli våldtagen är olika typer av sexuellt våld.

  • Ekonomiskt våld - Ekonomiskt våld kan vara att tvingas teckna abonnemang, testamente eller att den som tar hand om dina bankaffärer utnyttjar dem för egen vinning.

  • Försummelse - Att inte få den vård och omsorg som man har rätt till är försummelse. Det kan t ex handla om att få för lite mat, medicin eller nekas hjälp med sin hygien.

Oftast är det en nära anhörig som utövar våldet, såsom partnern, ett vuxet barn, barnbarn eller ett syskon. Men det kan även vara någon annan närstående som vård- och omsorgspersonal eller en granne.

När våldet inte är någons fel

Det finns tillfällen i livet då våld kan uppstå. Om den ene parten blir sjuk och den andre vårdar, ökar risken för att bli utsatt för våld hos bägge parter. Vi vet att många sjukdomar som leder till personlighetsförändringar också kan göra personen aggressiv och våldsam mot sin partner, liksom vi vet att stress och stor omsorgsbörda hos den som vårdar kan leda till olika typer av våld mot den sjuke. Detta är vanligt. Många lever med detta våld men ingen mår bra av det. Sök hjälp för er bådas skull!

Sidan uppdaterad: 20 september 2017
Ansvarig för sidan: Lisa Lindell
Saga, 83 år

”Min man har alltid varit svartsjuk. Jag trodde länge att det skulle gå över, att han skulle lita på mig. Efter att min man fått stroke har det blivit värre. Han är mer egensinnig nu och helt beroende av mig. Samtidigt har han blivit mer svartsjuk och anklagar mig ofta för att vara otrogen.

Han vill alltid veta vart jag är och jag får knappt gå ut. Hemtjänstpersonalen har föreslagit att han ska flytta till ett boende, men han vägrar. Jag är så trött och ledsen.”
 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?