Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flygtrafik

Reguljär flygtrafik mellan Gotland och fastlandet bedrevs i perioder redan på 1920- och 30-talet. Särskilda rabatter och statligt stöd fanns för flygtrafiken från 1940-talet fram till 1991. Året därefter avreglerades inrikesflyget och för Gotland följde några år av relativt snabba växlingar av olika bolag på flyglinjerna. 

Flygpriserna hade en ogynnsam utveckling med kraftiga höjningar och flygtrafiken mellan Visby och Stockholm minskade. Som en protest mot försämringarna av flygtrafiken och bristen på konkurrens bildades 2001 bolaget Gotlandsflyg bland annat av lokala entreprenörer. Effekterna blev att flygpriserna sänktes och turtätheten ökade. Därefter har det i året runt trafiken till Gotland alltid funnits mer än ett flygbolag.

Idag står BRA och SAS för huvuddelen av flygtrafiken till Gotland, genom flera turer dagligen till Bromma och Arlanda. Även till Malmö och Göteborg finns kontinuerlig trafik under hela året. Under för-, sommar- och eftersäsong ökar flygutbudet. Under sommaren ökar antalet linjer genom trafik från flera platser i Sverige och utomlands. Visby har även flera charteravgångar under ett år.

Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Flygplatsen ägs av Swedavia. Flygplatsen ingår i det nationella basutbudet av flygplatser.