Kontakt

Enhetschefer
Josefina Rustas
Hemsjukvård Team Visby och Team Södra Gotland
Söderväg 1A, 621 58 Visby
Telefon: 0498-20 42 24
E-post: josefina.rustas@gotland.se


Marianne Lyttkens
Hemsjukvård Team Norr/mellersta Gotland, Ssk kväll och natt, Rehab Säbo
Söderväg 1A, 621 58 Visby
Telefon: 0498-20 44 54
E-post: marianne.lyttkens@gotland.se

Enhetschef
Josefina Cederholm
Rehab ordinärt boende o Korttids, Hjälpmedel
Söderväg 1A, 621 58 Visby
Telefon: 0498-20 42 02
E-post: josefina.cederholm@gotland.se

Mailadress
hemsjukvarden@gotland.se

Hemsjukvården endast Rehab -
Arbetsterapeut och Fysioterapeut/Sjukgymnast 
Telefon: 0498-20 47 73 vardagar klockan 8-10


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Sjuksköterska inom hemsjukvården på väg hem till patient.

Hemsjukvård

När sjukdom eller funktionsnedsättning gör det omöjligt för dig att komma till vårdcentralen kan sjukvård erbjudas i hemmet. Hemsjukvården ska ge en trygg och säker vård dygnet runt. En vårdplanering med utgångspunkt i varje persons individuella behov ligger till grund för vilken vård eller rehabilitering som ges och när.

Som patient i hemsjukvården möter du många yrkesgrupper: sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, läkare, hemtjänstpersonal och ibland biståndshandläggare från socialtjänsten. I hemsjukvård formas vårdteam av dessa yrkesgrupper efter dina behov. En nära samverkan där du och dina närstående deltar och har inflytande är en förutsättning för god kvalitet i vården.

Vägen till hemsjukvård
Hemsjukvård omfattar all hälso- och sjukvård som med bibehållen patientsäkerhet kan ges i ditt hem. Villkoret för att få tillgång till hemsjukvård är att du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta dig från hemmet till vårdcentral eller mottagning på egen hand eller med stöd.

Postadress:
Hemsjukvården
Söderväg 1A
62181 Visby

Hemsjukvården
Hagagatan 30
62184 Hemse