Kontakt

Enhetschefer
Helene Lag Lundgren
Hemsjukvård Team Visby
Söderväg 1A, 621 58 Visby
Tfn: 0498-20 42 24
helene.lag-lundgren@gotland.se

Elin Olsson
Hemsjukvård Team Södra Gotland, Ssk kväll och natt hela Gotland
Söderväg 1A, 62158 Visby
Tfn: 0498-20 42 02
elin.olsson02@gotland.se

Marianne Lyttkens
Hemsjukvård Team Norr och mellersta Gotland
Söderväg 1A, 621 58 Visby
Tfn: 0498-20 44 54
marianne.lyttkens@gotland.se

Mailadress
hemsjukvarden@gotland.se

Hemsjukvården endast Rehab -
Arbetsterapeut och Fysioterapeut/Sjukgymnast 

Telefon: 0498-20 47 73 vardagar klockan 8-10


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemsjukvård

När sjukdom eller funktionsnedsättning gör det omöjligt för dig att komma till vårdcentralen kan sjukvård erbjudas i hemmet. Hemsjukvården ska ge en trygg och säker vård dygnet runt. En vårdplanering med utgångspunkt i varje persons individuella behov ligger till grund för vilken vård eller rehabilitering som ges och när.

Som patient i hemsjukvården möter du många yrkesgrupper: sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, läkare, hemtjänstpersonal och ibland biståndshandläggare från socialtjänsten. I hemsjukvård formas vårdteam av dessa yrkesgrupper efter dina behov. En nära samverkan där du och dina närstående deltar och har inflytande är en förutsättning för god kvalitet i vården.

Vägen till hemsjukvård
Hemsjukvård omfattar all hälso- och sjukvård som med bibehållen patientsäkerhet kan ges i ditt hem. Villkoret för att få tillgång till hemsjukvård är att du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta dig från hemmet till vårdcentral eller mottagning på egen hand eller med stöd.

Postadress:
Hemsjukvården
Söderväg 1A
62181 Visby

Hemsjukvården
Hagagatan 30
62184 Hemse