Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

E-postadresser

Om du vill kontakta oss och inte söker en särskild person eller har någon särskild adress kan du skicka e-post till regiongotland@gotland.se 

E-postadresser till specifika personer inom organisationen är uppbyggda som förnamn.efternamn@gotland.se - dock med a och o istället för å, ä och ö.

Finns flera personer med samma namn läggs ett löpnummer till mellan efternamnet och @-tecknet.
Se exempel: förnamn.efternamn00@gotland.se