Kontakt

Postadress:
Stenkyrka förskola
624 42 Tingstäde

Besöksadress:
Skolgården
Stenkyrka

Telefonnummer till avdelningarna:
Röd: 070 - 083 22 96
Blå: 070 - 447 71 10
Grön: 073 - 765 82 32

Rektor Norra Visbys förskolor
Anna Hägg
Tel: 0498-269066
E-post: anna.hagg01@gotland.se

Tf biträdande rektor Norra Visbys förskolor
Monica Broén
Tel: 0498-269850
E-post: monica.broen@gotland.se

Tf biträdande rektor Norra Visbys förskolor
Maja Wikström
Tel: 0498-263360
E-post: maja.wikstrom@gotland.se


Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan

Våra öppettider är för närvarande 06.00-17.00 med vissa undantag. Tiderna anpassas i möjligaste mån från familjernas behov av omsorg. Förskolan erbjuder ett öppethållande på max 12 timmar/dag.

Förskolans lunch kommer från de tillagningskök som ligger i samma lokaler som förskolan. Frukost och mellanmål tillagas på respektive avdelning.

UTEMILJÖ

Förskolans gård är stor och kan delas in i tre olika gårdar. ”Lilla” gården är där vi tar emot på morgonen. Här finns sandlåda för bygg- och konstruktionslek samt olika hus för rollek, en båt samt en bil.  På ”stora” gården finns det sandlåda, nätgunga samt grillhus där vi gärna samlas för att äta frukt samt ha gemensam sångstund. En lekstuga, utekök för lek samt tankstation finns  det och  på denna gård får barnen cykla. På baksidan finns det odlingsmöjligheter samt en mysig pilkoja. Det finns utmaningar för såväl grovmotoriska färdigheter som samspel och avskildhet. 
Vi använder även vår närmiljö med djur och natur i undervisningen och den dagliga verksamheten.

INNEMILJÖ

Innemiljön på förskolan är anpassad efter respektive avdelnings åldersgrupp. Med möbler och material tillgängligt för barnen kan de själva välja sina aktiviteter i hög grad. Vi arbetar med aktivitetstavlor som gör barnens val tydliga och man får träna på att välja själv.