Kontakt

Frida Brunner
Samhällsgeograf och projektledare
Telefon: 0498-26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördjupade översiktsplaner

Antagna fördjupade översiktsplaner:

 • FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025  antogs av regionfullmäktige 2017-06-19 § 96 och vann laga kraft den 2017-07-21.
 • FÖP Fårö 2025 antogs av regionfullmäktige 2014-02-20 och vann laga kraft 2014-03-26.
 • FÖP Storsudret och Burgsvik 2025 antagen av Regionfullmäktige 2013-06-17 § 59 och vann laga kraft 2013-07-18.
 • FÖP för FÅRÖSUNDSOMRÅDET Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-16, § 114
 • HELA VISBY/ Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, § 172

I HELA VISBY aktualitetsförklaras också de fördjupade översiktsplaner som tidigare antagits för delar av Visbyområdet. Dessa är:

 • FÖP Norra Visby, 1995-09-18
 • FÖP A7-området, 1996-02-12
 • FÖP Skrubbsområdet (delar av Terra Nova), 1989-08-14
 • FÖP Visby Flygplats, 1991-12-16
 • FÖP Visby Hamn, 1995-06-12

Fördjupade översiktplaner från 1995/96 antagna med stöd av Vision Gotland 2010 som fortfarande bedöms aktuella i Bygg Gotland.

 • Fördjupad översiktsplan för RONEHAMNS SAMHÄLLE antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, § 75
 • Fördjupad översiktsplan för DALHEM SAMHÄLLE antagen av kommunfullmäktige 1996-04-29, §108

Planhandlingar till några fördjupade översiktsplaner finner du längre ner på sidan.