Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studieekonomi/CSN

Om du studerar inom den kommunala vuxenutbildningen kan du från och med hösten det år du fyller 20 år få studiemedel - det vill säga bidrag och lån. Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler. Sfi-studier berättigar inte till studiemedel. 

Om du saknar grundskoleutbildning kan du få studiemedel för sådana studier under högst två år (80 veckor). Du som har grundskoleutbildning kan få studiemedel under högst ett år (40 veckor) på grundskolenivå.

Studiemedel kan ges under högst tre år (120 veckor) på gymnasienivå. Du som har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande kan dock få studiemedel under högst två år (80 veckor).

För att få behålla dina studiemedel måste dina studieresultat vara tillräckliga. Du måste klara ett visst antal poäng per vecka eller termin.

Du ansöker själv om studiemedel via CSNs hemsida och ansvarar för att de uppgifter du lämnar är korrekta.