Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Frida Brunner
Samhällsgeograf och projektledare
Telefon: 0498-26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands översiktliga planering

För att säkerställa markanvändningen i ett längre perspektiv ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan.

En ny översiktsplan för Region Gotland, Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025, antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79. Planen vann laga kraft den 15 juli 2010.

Översiktsplanen sammanfattar regionens intentioner avseende hur mark- och vattenområden i regionen bör användas för att på lämpligast sätt stödja regionens strävanden och målsättningar inom olika områden.

Den översiktliga planeringen handlar inte bara om att lokalisera mark- och vattenområden för olika exploateringsändamål. Det handlar i lika stor utsträckning om att på bästa sätt skydda och säkerställa värdefulla natur- och kulturområden på Gotland.

Översiktsplanen har till uppgift att vara vägledande i den fysiska planeringen för myndigheter och enskilda. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Om regionens eller andra myndigheters beslut avviker från översiktsplanen ska motiven för denna avvikelse framgå av beslutet.

Fördjupade översiktsplaner

Nästa steg i den översiktliga planeringen är fördjupade översiktsplaner. De genomförs på ett mer avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat, och ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning.

Fördjupade översiktsplaner är också grundläggande vid bygglovgivning.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?