Kontakt

Alléskolan
Besöksadress: Fältgatan 30
621 82 Visby

Rektor:
Per Wessman
Telefon: 0498 - 20 41 81
E-post: per.wessman@gotland.se

Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmen
Telefon: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Alleskolan

Skolan är belägen på A7-området, mitt i Visby.

Skolan omfattar Grundskolan år 2 - 6 och fritids.

Skolans upptagningsområde är Lännaområdet, men elever från andra områden söker sig också till oss.

Antal barn/elever: 168