Kontakt

Alléskolan
Besöksadress: Stenkumlaväg 35
621 82 Visby

Rektor:
Per Wessman
Telefon: 0498 - 20 41 81
E-post: per.wessman@gotland.se

Biträdande rektor:
Helene Eklund
Telefon: 0498-26 96 90
E-post: helene.eklund@gotland.se

Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmén
Telefon: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Fritidshemmet:
Smulan – årskurs 2
Telefon: 070 083 21 87

Kakan – årskurs 3
Telefon: 070 083 21 88

Våfflan – årskurs 4-6
Telefon: 070-083 23 51

Skolsköterska:
Lena Löwenberg
Telefon: 070-447 69 82
E-post: lena.lowenberg@gotland.se

Kurator:
Johanna Byrsten

johanna.byrsten@gotland.se

Skolpsykolog:

Julia Åkesson Kerslow

julia.akesson-kerslow@edu.gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
lektion på Alléskolan

Om Alleskolan

Alléskolan är en grundskola med verksamhet för årskurs 2 till 6 och fritidshem. Skolan har cirka 230 elever och är belägen på A7-området. Upptagningsområde är Lännaområdet i Visby, men vi tar i mån av plats emot elever även från andra områden som söker till oss via fria skolvalet. 

Idrottsundervisningen har eleverna i årskurs  4-6 i A7:s idrottshall, årskurs 2 och 3 har idrott i Lyckåkerskolans idrottssal.

Slöjdundervisningen sker på Solbergaskolan från åk 4-6, eleverna tar sig dit genom promenad eller cykel beroende på ålder, en gång i veckan.

Undervisning i språk och hemkunskap sker även det på Solbergaskolan. Eleverna tar sig själva mellan Solbergaskolan och Alléskolan.

Fritidshemmet består av tre avdelningar som har ett tätt samarbete. Mer kan du läsa under fliken "Fritidshemmet".

Vid vissa lov samarbetar fritidshemmen på Humlegårdsskolan och Alléskolan. Vi slår då ihop verksamheten och är på samma ställe.

Skolsköterska och kurator har egna arbetsrum på Alléskolan. 

Skolan har specialpedagog och speciallärare som tillsammans rektor och Barn- och elevhälsans personal utgör vårt elevhälsoteam. Vi ses varannan vecka för att följa upp det förebyggande och främjande arbetet samt stödet för elever som behöver anpassningar eller särskilt stöd.

Skolmaten levereras till Alléskolan, som har ett serveringskök, från Wisbygymnasiets tillagningskök. Vi har ett fint varierat salladsbord man kan välja från. 

Mellanmålet serveras i matsalen av måltidspersonal.

Alléskolan är en del i samarbetet med Uppsala universitet Campus Gotland, genom att vara en partnerskola.

Här kan du läsa mer om samarbetet