Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Tel: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fusk

Många lärare använder sig av Urkund när du ska lämna in viktiga inlämningsuppgifter. Detta för att minimera riskerna för plagiering och därmed öka rättvisan vid bedömning av elevarbeten.

Urkund är en databas som kontrollerar att du inte kopierat din text från uppslagsverk, kurslitteratur, tidigare skrivna uppsatser från gymnasieskolor, Vuxenutbildningen Gotland och högskolor. Om det visar sig att inlämnad text är kopierad kommer inlämningsuppgiften ej att godkännas.