Kontakt

Liselotte Sandberg, IT-pedagog
Telefon: 0498-20 35 83
Epost: liselotte.sandberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Datorer, konton och wi-fi

Studieplats med dator
Studieteket och Vuxbiblioteket har datorer till utlån om du vill sitta på plats och studera. Vi har inga datorer för hemlån. 

Utskrifter och kopiering
Ta kontakt med vår reception om du vill skriva ut eller kopiera. Kostnaden är 1 kr per kopia. 

Wi-fi
Public RG är vårt gästnät och det kräver inte någon inloggning.