Kontakt

Stenkyrka skola
Besöksadress: Stenkyrka skola, 624 42 Tingstäde
Telefon: 0498-27 21 75

Ann-Sofi Lindgren
Rektor
Telefon: 0498-20 45 47

Maud Ekelund
Administrativ assistent
Måndagar klockan 8.00-15.00
Telefon: 0498-27 40 90
ti-fr 8:00-15:30
Telefon: 360 16
E-post: maud.ekelund@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevråd

Elevrådet är till för att eleverna i Stenkyrka skola skall kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i frågor som rör deras utbildning och arbetsmiljö.

Elevrådet består av två representanter ifrån varje klass från 
F-4, tre representanter ifrån år 5-6 samt en lärare. Elevrådet träffas ungefär en gång i månaden för att ta upp eventuella frågor/funderingar som kommit fram på de olika klassråden.