Kontakt

Stenkyrka skola
Postadress:​Stenkyrka skola, Stenkyrka Kyrkebys 413, 624 42 Tingstäde

Besöksadress: Stenkyrka skola, Skolgården, Stenkyrka

Telefon skola: 0498-27 21 75 
Telefon förskoleklass och fritidshem: 0498-27 20 50, 0704 47 72 90

Rektor
Ann-Sofi Lindgren
Telefon: 0498-20 45 47
E-post: ann-sofi.lindgren@gotland.se

Administrativ assistent
Maud Ekelund
Telefon: 0498-26 90 37
E-post: maud.ekelund@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevhälsoteam

I FoleStenkyrka SO arbetar vi med intensiva och riktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar också mycket med extra anpassningar i den ordinarie undervisningen. Exempel på extra anpassningar kan vara:

  • Placering
  • Extra instruktioner eller personligt schema
  • Dator eller iPad som hjälpmedel
  • Digitalt stöd via Inläsningstjänst eller Legiumus
  • mm

Till vår hjälp har vi ett elevhälsoteam bestående av:

  • Specialpedagog
  • Speciallärare alternativt resurslärare
  • Skolsköterska
  • Skolpsykolog
  • Kurator

Utöver detta finns även skolläkare, talpedagog mm.