Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland
621 81 Visby
E-post: registrator-gvn@gotland.se

Kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Nämndsekreterare
Malin Karlsson
Telefon: 0498-26 94 44
E-post: malin.karlsson03@gotland.se

Ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022
Andreas Unger (M)
Telefon: 0498-26 98 94
E-post: andreas.unger@gotland.se

Klagomål, synpunkter och beröm

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter

Ordinarie ledamöter mandatperioden 2023-2026:

M Rolf Öström, ordförande
M Roger Wärn

S Aino Friberg Hansson, 1:a vice ordförande
S Erik Bäckström
S Lena Broén
S Jan-Håkan Lindqvist

C Anna Andersson. 2:a vice ordförande
C Dan Rådström
C Hilda Glansholm

V Victoria Öjefors Quinn

SD Per Vretling

Ersättare:

S Patrik Gardelin
S Anette Sjöberg
S Thomas Klang

M Elisabeth Herlitz
M Aydin Akyüz
M Jari Karivainio

C vakant
C Tuss Almgren
L Aina Mattsson

V Lars Åkerlund

-- Michael Stenberg

 

Arbetsutskott:

M Rolf Öström
C Anna Andersson
S  Aino Friberg Hansson 
S Erik Bäckström
V Victoria Öjefors Quinn

Kontaktuppgifter till ledamöter hittar du via länken nedan

www.gotland.se/kontaktuppgifterfortroendevalda

Nämndernas samrådsgrupp för personer med funktionsvariationer 
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningens har ett gemensamt samrådsgrupp för personer med funktionsvariationer. Möten genomförs ca en gång per halvår. Till mötena kallas lokala intresseorganisationer som bereds möjlighet att bidra med synpunkter i ärenden som berör personer med funktionsvariaitioner. Nämnderna ska vartannat år ta fram en åtgärdsplan utifrån gällande FN-konvention. I den kan ingå åtgärder, ansvar, resurser, uppföljning och tidplan.

Ledamöter som ingår från GVN mandatperioden 2023-2026: Beslutas i januari 2023