Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland
621 81 Visby
E-post: registrator-gvn@gotland.se

Kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Nämndsekreterare
Malin Karlsson
Telefon: 0498-26 94 44
E-post: malin.karlsson03@gotland.se

Ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022
Andreas Unger (M)
Telefon: 0498-26 98 94
E-post: andreas.unger@gotland.se

Klagomål, synpunkter och beröm

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter

Ordinarie ledamöter mandatperioden 2019-2022:

M Andreas Unger, ordförande, Visby
M Jimmy Larsson, Stånga

C Kjell Genitz, 1:a vice ordförande, Slite
C Malin Åberg, Romakloster
C Therese Olofsson 

S Aino Friberg Hansson, 2:a vice ordförande ,Visby
S Birgitta Nylund, Visby

MP Elisabeth Feurst, Fårösund

V Viktoria Öjefors, Hemse

Ersättare:

C Ulf Hammarlund
C Kristina Hjellström
L Anna Hallbom
M Aydin Akyuz
M Michelle Meishuan Wong
S Ulla-Brithe Jacobsson
S Åke Stenman
V Lars Åkerlund
Fi Cecilia Herdenstam

Arbetsutskott:

M Andreas Unger
C Kjell Genitz
S  Aino Friberg Hansson 

Kontaktuppgifter till ledamöter hittar du via länken nedan

www.gotland.se/kontaktuppgifterfortroendevalda

Nämndernas samrådsgrupp för personer med funktionsvariationer 
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningens har ett gemensamt samrådsgrupp för personer med funktionsvariationer. Möten genomförs ca en gång per halvår. Till mötena kallas lokala intresseorganisationer som bereds möjlighet att bidra med synpunkter i ärenden som berör personer med funktionsvariaitioner. Nämnderna ska vartannat år ta fram en åtgärdsplan utifrån gällande FN-konvention. I den kan ingå åtgärder, ansvar, resurser, uppföljning och tidplan.

Ledamöter som ingår från GVN mandatperioden 2019-2022: Kjell Genitz (C) och Aino Friberg Hansson (S).