Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder följande dagar under 2020:

  • 3 februari (arbetsutskott 21/1)
  • 18 mars (arbetsutskott 4/3)
  • 16 april (arbetsutskott 1/4)
  • 11 juni (arbetsutskott 12/5)
  • 16 september (arbetsutskott 27/8)
  • 21 oktober (arbetsutskott 1/10)
  • 26 november (arbetsutskott 5/11)
  • Arbetsutskott 9/12