Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder följande dagar under 2022:

  • 8 februari (arbetsutskott 18 januari)
  • 23 mars (arbetsutskott 10 mars)
  • 19 april (arbetsutskott 5 april)
  • 15 juni (arbetsutskott 12 maj)
  • 13 september (arbetsutskott 23 augusti)
  • 27oktober (arbetsutskott 11 oktober)
  • 30 november (arbetsutskott 8 november)