Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder följande dagar under 2021:

  • 8 februari (arbetsutskott 19/1)
  • 25 mars (arbetsutskott 9/3)
  • 13 april (arbetsutskott 25 mars)
  • 8 juni (arbetsutskott 19/5)
  • 16 september (arbetsutskott 25/8)
  • 26 oktober (arbetsutskott 11/10)
  • 8 december (arbetsutskott 18/11)