Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder följande dagar under 2024:

  • 8 februari (arbetsutskott 18 januari)
  • 21 mars (arbetsutskott 5 mars)
  • 16 april (arbetsutskott 9 april)
  • 4 juni (arbetsutskott 16 maj)
  • 18 september (arbetsutskott 22 augusti)
  • 22 oktober (arbetsutskott 2 oktober)
  • 18 november (arbetsutskott 7 november)