Kontakt

Fredrik Gradelius
Ordförande
Telefon: 0498-26 98 83
E-post: fredrik.gradelius@gotland.se

Britt Olsson
1:e vice ordförande
Telefon: 0498-22 41 64

Tommy Johansson
2:e vice ordförande 
Telefon: 070-218 0 35 

Lisa Etzner
Samordnare
Telefon: 0498-26 93 04
E-post: lisa.etzner@gotland.se

Linda Jacobsson
Sekreterare
Telefon: 0498-26 96 20
E-post: linda.jacobsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pensionärsrådets ledamöter

Ordförande i rådet väljs av regionstyrelsen. Vice ordförande väljs av organisationerna i rådet. I rådet ingår fem olika organisationer. Dessutom finns representation från socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Pensionärsrådets ledamöter är:
 • Håkan Ericsson, (S), ordförande
 • Britt Ohlsson, 1:e vice ordförande, Seniorernas Pensionärsförbund (SPF)
 • Birgitta Nylund, 2:e vice ordförande, Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 
 • Margareta Persson (M), hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Fredrik Gradelius (C), regionstyrelsen
 • Margareta Palmedal, Sv Kommunalpensionärers Förbund (SKPF)
 • Yvonne Werkander, Sv Kommunalpensionärers Förbund (SKPF)
 • Lilian Stenman, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 • Anja Blomberg, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 • Barbro Björkander, Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Ersättare
 • Kristiina Hansson (S), hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Andreas Vall (M), socialnämnden
 • Vakant ()
 • Anders Johansson, Sv Kommunalpensionärers Förbund (SKPF)
 • Britta Andersson, Sv Kommunalpensionärers Förbund (SKPF)
 • Sven-Olof Fredriksson, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 • Lilian Ronander, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 • Kärstin Sandberg, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 • Torgny Lindgren, Seniorernas Pensionärsförbund (SPF)
 • Per-Olof Jacobsson, Seniorernas Pensionärsförbund (SPF)