Kontakt

Kompetenscentrum Gotland
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Tfn: 0498-26 95 50
E-post: kompetenscentrum@gotland.se
Hemsida. www.gotland.se/kompetenscentrum


Hanna Sällström Jonasson, rektor kommunala vuxenutbildningen
Tel: 0498-26 93 58

Eva Elisdotter, biträdande rektor och ansvarig för sfi och grundläggande vux
Tel: 0498-26 36 20

Erik Gerndt, biträdande rektor och ansvarig för gymnasial vux och yrkesutbildningar
​Tel: 070-788 79 99

Hanna Karlsson, chef arbetsmarknadsenheten och ansvarig för studie- och yrkesvägledningen, PRAO-samordning, kommunala aktivitetsansvaret, Ungkomp och feriejobb för unga)
Tel: 0498-26 34 86

Jenny Lennhammar, chef integrationsenheten och ansvarig för mottagande och etablering av nyanlända, arbetsmarknadsinsatser och Vuxkomp
Tel: 0498-20 35 46

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kompetenscentrum Gotland

Kompetenscentrum Gotlands verksamhet omfattar:

 • vuxenutbildning 
 • studie- och yrkesvägledning
 •  verksamhet riktad mot ungdomar 16-20 år som varken studerar eller arbetar och omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret
 • arbetsmarknadsinsatser (bland annat arbetspraktik, sysselsättningsplatser, arbetsträning och offentligt skyddat arbete samt feriejobb för ungdomar)  
 • mottagande och etablering av nyanlända

På Kompetenscentrum Gotland drivs också olika projekt som har kopplingar till vuxenutbildning, kompetensförsörjning och integration.

Kompetenscentrum har över 200 anställda varav cirka 30 lärare. Verksamhetens leds av avdelningschefen för gymnasiet och vuxenutbildningen med stöd av rektor, administrativ chef, chef för arbetsmarknadsenheten samt chef för integrationsenheten.

Vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen (komvux) omfattar: vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, yrkesvux och yrkeshögskoleutbildning samt svenskundervisning för invandrare (sfi). Vi finns till för dig som är över 20 år och vill komplettera en tidigare utbildning, läsa in behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning på ett nytt yrkesområde. Hos oss studerar cirka 900 elever på hel- och deltid under året.

 

Integrationsenheten

Integrationsenheten har uppdraget att ge nyanlända invandrare förutsättningar för etablering i det gotländska samhället.Vi hjälper, stöder och ger service till människor som är nyanlända till Sverige med uppehållstillstånd - det vill säga de som anvisats hit av Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen, valt att kommunplacera sig på Gotland samt anvisade kvotflyktingar. 

Arbetsmarknadsenheten

Människor behöver meningsfullhet och sammanhang. Arbete och studier bidrar i hög grad till detta. Varje individ ska ges möjlighet att bidra till samhällsbygget och samhället ska ta ansvar för att bereda plats för var och en efter sin förmåga. Barn, unga och vuxna behöver vägledning ut i arbetslivet - utifrån sina egna kompetenser, önskemål och arbetsmarknadens behov.

Det här gör arbetsmarknadsenheten:

 • Breddar ungas erfarenhet och ökar deras kunskap om yrken och arbetsliv
 • Vägleder och coachar unga och vuxna mot studier och arbete
 • Söker upp och motiverar unga mellan 16 och 20 år att påbörja eller fullfölja sina gymnasiestudier
 • Minskar utanförskapet och får fler vuxna i arbete
 • Utvecklar arbetsplatsernas förmåga till inkludering
 • Arbeta strategiskt för breddad rekrytering
 • Utvecklar samarbeten med andra förvaltningar och myndigheter, i synnerhet Arbetsförmedlingen