Kontakt

Vuxenutbildningen
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Tfn: 0498-26 95 50
Hemsida. www.gotland.se/komvux


Hanna Sällström Jonasson, rektor kommunala vuxenutbildningen
Tel: 0498-26 93 58

Lena Bergstedt Karlsson, biträdande rektor och ansvarig för sfi 
Tel: 0707-89 60 25

Magnus Thorell, biträdande rektor och ansvarig för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt pedagogiskt stöd
Tel: 0498-26 35 68

Erik Gerndt, biträdande rektor och ansvarig för yrkesutbildningar
​Tel: 0498-20 35 99

Anna Björk, biträdande rektor och ansvarig för komvux som särskild utbildning
Tel: 0498-20 35 18

Jesper Tammilehto, administrativ chef
Tel: 0498-26 93 64

Eva Elisdotter, verksamhetsutvecklare
Tel: 0498-26 36 20

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen omfattar: kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, yrkesvux och yrkeshögskoleutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Vi finns till för den som är över 20 år och vill komplettera en tidigare utbildning, läsa in behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning på ett nytt yrkesområde. 

Hos oss studerar cirka 1500 elever på hel- och deltid under året och hos oss jobbar närmare 80 medarbetare.

Det statliga uppdraget för skolväsendet regleras i skollagen (2010:800) och innebär kortfattat att vuxenutbildningen ska:

  • arbeta för att fler studerande når de nationella målen
  • ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet