Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppföljning – gröna nyckeltal

För att mäta och visa förändringen över tid i arbetet för hållbar utveckling används ett antal miljönyckeltal och indikatorer.

Ett antal nyckeltal kan inte ge en heltäckande bild av utvecklingen mot ett hållbart samhället. Men de är steg på vägen.

De nyckeltal som Region Gotland använder sig av speglar sådant som det finns mått på idag, inom miljöprogrammets fyra fokusområden – Energi och klimat, Vatten, Hållbara val samt Naturens mångfald. Merparten – tolv stycken – är gemensamma med de som används inom föreningen Sveriges ekokommuner. Andra är gemensamma med regionernas miljönycketal och några av nyckeltalen är Region Gotlands egna.

I menyn till vänster redovisas de gröna nyckeltal som Region Gotland använder. Vill du jämföra Gotland med andra ekokommuner klickar du på länken nedan.

Här finns också en nedladdningsbar fördjupad sammanställning med bakgrunder och goda exempel till de miljönyckeltal Region Gotland använder. Sammanställningen gjordes som ett komplement till 2013 års miljöredovisning.