2003-01-08 _§§_ 1 - 2

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6769

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-19
Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll från sammanträde 2003-01-08

Register

register

Barn- och utbildningsnämnden 2003-01-08
Plats:
Sammanträdesrummet, Söderväg 2A Visby

Tid: kl 8.30 - 17.00
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler
s Eric Martell
c Gösta Hult
s Barbro Ekström- Klang
s Göran Ohlsson
s Ylva Simander
s Nils Jakobsson
s Mona Magnusson
c Peter Melander, tjg ersättare
c Ursula Jacobsson
m Solveig Artsman
m Rolf Öström
fp Jan Lindell


Närvarande, ej tjg, ersättare
s Håkan Lindqvist
s Jenny Alvås
s Hans-Ola Hansson
s Carin Rosell
mp Lena Lind
v Lars Siggelin
v Carina Flodman- Andersson
m Arne Eklund
m Oskar Franke
kd Nils Ronquist


Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare
gymnasiechef Alf Nilsson
försörjningschef Freddy Sirland
utvecklingschef Karin Nyström
ekonomichef Elisabeth Österdahl
resurschef Pelle Stenström
rektor Gunilla Carlson,
särskolechef Jan -Erik Eriksson
personalchef Bo Stenbom,
utredningssekreterare Barbro Thomsson
kvalitetsutvecklarna Lotten v Heine
och Ritva Norrby
För LR: Sverker Lanner