§ 95 Gymnasieskolans organisation lå 2002/03

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6750

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-10-30

§ 95
Gymnasieskolans organisation lå 2002/03

Gymnasiechefen Alf Nilsson redogjorde för den offentliga gymnasieskolans organisation läsåret 2002/03. Organisationen omfattar följande program och elevtal (15 sept 2002):

Länk till tabell över gymnasieskolans organisation>>

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer organisationen för läsåret 2002/03 enligt ovan