Kontakt

Annika Wassén
Musik- och teaterutvecklare
Telefon: 070-723 03 22
E-post: annika.wassen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Musik- och teaterutvecklare

Musik -och teaterutvecklarens ansvarsområde är att stärka och utveckla musik -och teaterområdet på Gotland.

Musik- och teaterutvecklaren arbetar med att stärka de regionala strukturerna på området. Arbetet bedrivs både på strategisk och operativ nivå, vilket innebär både en processinriktad och en rådgivande funktion.

Utvecklaren är en samtalspart för idéer och frågor, undersöker behov och initierar t ex seminarier, utbildningar och projekt. I arbetet ingår också att utveckla nya vägar för publikkontakter, samt att ta initiativ till projekt som förnyar och utvecklar musik -och teaterområdet på Gotland. Särskilt prioriterat är att främja barn och ungas möjligheter att ta del av musik och teater både som publik och aktivt utövande. 

Musik- och teaterutvecklare är Annika Wassén som arbetar 100 procent. Huvudman för musik- och teaterutvecklaren är Region Gotland.

 

Annika Wassén