Kontakt

Regional kulturarvskonsulent
Sofia Hoas
Tel 0498-29 27 53 alt 0707-86 51 74
E-post: sofia.hoas@gotlandsmuseum.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bildsten. Foto: Bo Loquist.

Kulturarvskonsulent

Kulturarvskonsulentens uppgift är att stödja alla som arbetar med att tillgängliggöra det gotländska kulturarvet. Det handlar framförallt om öns 73 hembygdsföreningar, men även om anda aktörer, som små privata museer och enskilda - alla med den gemensamma nämnaren att de arbetar med att göra kulturarvet tillgängligt.

Kulturarvskonsulentens ansvarsområde är att arbeta främjande inom kulturarvsfältet och göra det gotländska kulturarvet mer tillgängligt för alla. Uppdraget är ett strategiskt främjandeuppdrag som bland annat innebär att kulturarvskonsulenten är samordnare och kontaktperson för lokala muséer och hembygdsföreningar. Konsulenten fungerar också som en länk och en samtalspart till civilsamhället och kulturarvsentreprenörer.

Kulturarvskonsulentens kontaktytor i frågor som rör det gotländska kulturarvet ur ett övergripande och långsiktigt perspektiv är bl a länsstyrelse, regionen, stift, högskola och liknande institutioner. Kulturarvskonsulenten är en lots till Gotlands Museums experter, men kan också ge rådgivning, undersöka behov av och initiera seminarieverksamhet, utbildningar och projekt.

Kulturarvskonsulenten är adjungerad och sammankallande i Region Gotlands kulturarvsråd, som består av representanter från Gotlands Museum, länstyrelsen, Uppsala universitet Campus Gotland, Gotlands hembygdsförbund, Gotlands läns hemslöjdsförening, Landsarkivet i Visby, Visby stift samt Region Gotland.

Sofia Hoas är kulturarvskonsulent från mars 2019 och hon har sin placering hos Gotlands Museum. Tjänsten omfattar 50%.