Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Från glasstudion Big Pink i Norrlanda. (foto:Stig Hammarstedt)

Kulturella och kreativa näringar

På Gotland finns över 1.000 företag inom de kreativa näringarna och det är kulturtätt: det är bara i huvudstaden som det bor fler konstnärligt verksamma människor (räknat per capita).  I Region Gotlands Kulturplan är Kulturdriven tillväxt ett av tre fokusområden.

 

Kulturella och kreativa näringar på Gotland

Gotland har stor potential vad gäller tillväxt och sysselsättning inom kulturella och kreativa näringar, generationsväxling och attitydförändringar gentemot företagare är på gång men stödstrukturer och utvecklingsinsatser behövs. Branscherna är viktiga för varumärket Gotland. för tillväxt och arbetstillfällen och för besöksnäringen.

En kartläggning av Kulturella och kreativa näringar genomförd 2018 har identifierat 1.047 F-skattande företag på ön med en verksamhet inom de kreativa näringarna. En undersökning av kreativa näringar i Sverige som genomförts av Tillväxtverket med stöd av Statens kulturråd visar i rapporten "Kreametern" att Gotland är ett av tre län i Sverige med den hösta tillväxten inom dessa näringar.

En länk till Tillväxtverket och Kreametern finner du här.