Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Från glasstudion Big Pink i Norrlanda. (foto:Stig Hammarstedt)

Kulturella och kreativa näringar

På Gotland finns många företag inom de kreativa näringarna. Inom ramen för regionens kulturplan kommer en kartläggning av kulturella och kreativa näringar på Gotland att göras under planperioden.

 

Kulturella och kreativa näringar på Gotland

Gotland har stor potential vad gäller tillväxt och sysselsättning inom kulturella och kreativa näringar, generationsväxling och attitydförändringar gentemot företagare är på gång men stödstrukturer och utvecklingsinsatser behövs. Branschen är viktig för varumärket Gotland och ett fortsatt och utvecklat samarbete mellan kultur- och näringslivssatsningar behövs.

Den kartläggning av Kulturella och kreativa näringar som beslutats i kulturplanen för 2017-2020 har påbörjat och har bl.a. identifierat ca 1.050 F-skattande företaga på ön med en verksamhet inom KKN.