Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Från glasstudion Big Pink i Norrlanda. (foto:Stig Hammarstedt)

Kulturella och kreativa näringar

På Gotland finns många företag inom de kreativa näringarna, landets tredje mest  kulturtäta region, 8 procent av befolkningen. Inom ramen för regionens nuvarande kulturplan har under 2018 en kartläggning av kulturella och kreativa näringar på Gotland gjorts.

 

Kulturella och kreativa näringar på Gotland

Gotland har stor potential vad gäller tillväxt och sysselsättning inom kulturella och kreativa näringar, generationsväxling och attitydförändringar gentemot företagare är på gång men stödstrukturer och utvecklingsinsatser behövs. Branschen är viktig för varumärket Gotland och ett fortsatt och utvecklat samarbete sker mellan kultur- och näringslivsenheterna.

En kartläggning av Kulturella och kreativa har identifierat ca 1.050 F-skattande företag på ön med en verksamhet inom de kreativa näringarna. En undersökning av kreativa näringar i Sverige som genomförts av Tillväxtverket med stöd av Statens kulturråd visar i rapporten "Kreametern" att Gotland är ett av tre län i Sverige med den hösta tillväxten inom dessa näringar.

En länk till Tillväxtverket och Kreametern finner du här.