§ 98 Sammanträdesplan 2003, BUN

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6747

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-10-30

§ 98
Sammanträdesplan 2003, BUN

Kansliavdelningen hade utarbetat förslag till sammanträdesplan för BUN och BUNs arbetsutskott år 2003.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Sammanträdesplanen fastställs för år 2003: