§ 99 Rapporter

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6746

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-10-30

§ 99
Rapporter

Barn- och utbildningsnämnden informerades om
- pågående omstrukturering av BUFs ledningsorganisation
- nationella prov i skolår 5


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Informationen läggs till handlingarna