Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tidigare Lärvux, nu Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild undervisning finns från och med 1 juli 2020 hos Vuxenutbildningen. Utbildningen finns på grundläggande och gymnasial nivå.