Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Särskolans expedition
Besöks- och postadress: Säves väg 10, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 94 52

Siv Bendelin
Chef för särskolans skolformer, rektor Solbergaskolan grundsärskola,
Norrbacka grundsärskola, samundervisningsgrupper
Telefon: 0498-26 96 43, 0704-476 966
E-post: siv.bendelin@gotland.se

Anders Stoltz
Rektor Wisbygymnasiet gymnasiesärskola, Desideria grundsärskola, Lövsta resurenhet och Särskild utbildning för vuxna - Lärvux
Telefon: 0498-26 97 33, 070-447 79 94
E-post: anders.stoltz@gotland.se

Ulrika Forsberg
Intendent
Telefon: 0498-26 32 19, 0704-477 625
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Agneta Olin
Skolassistent
Telefon: 0498-26 94 52, 0737-658 051
E-post: agneta.olin@gotland.se

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasiesärskolan

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundsärskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Gymnasiesärskolan på Gotland erbjuder två av de nio nationella programmen samt det individuella programmet. Det individuella programmet vänder sig till de elever som inte kan följa utbildningen på nationellt program och behöver en utbildning som är mer anpassad. 

Följande nationella program finns på Gotland (för utom det individuella programmet):

  • Programmet för estetiska verksamheter
  • Programmet för hotell, restaurang och bageri 

Programmen fastighet, anläggning och byggnation, fordonsvård och godshantering samt skog, mark och djur kan erbjudas som lärlingsutbildning om delar av utbildningen kan förläggas på företag.

Ett underliggande tema på våra utbildningar är hälsa och friskvård. Du har även möjlighet att välja specifika kurser inom det här området inom det individuella valet. Gymnasieskolans introduktionsprogram yrkesintroduktion och individuellt alternativ är också möjliga att söka för elever i särskolans årskurs 9.

Eleven studerar under fyra år och ska under denna tid få en bra grund för arbete eller fortsatta studier vid tex folkhögskola eller Särskild utbildning för vuxna.

Studierna hos oss ska också stärka personlig utveckling och bidra till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Alla elever som går gymnasiesärskolan arbetar utifrån en individuell studieplan där man utgår ifrån förmågor, möjligheter och intressen.

Efter genomförd utbildning ska eleven utifrån sin förmåga klara av att leva ett rikt liv som vuxen med boende, fritid och arbete eller sysselsättning. 

Sidan uppdaterad: 8 januari 2018
Ansvarig för sidan: Anders Stoltz
Gymnasiesärskolan 2016/17

Nationella program
-Estetiska verksamheter
-Fastighet, anläggning och byggnation
-Fordonsvård och godshantering
-Hotell, restaurang och bageri
-Skog, mark och djur

Individuella program
-
Individuella program är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?