Kontakt

Postadress:
Garda förskola
Garda Hägulds 411
623 63 Ljugarn

Besöksadress:
Skolan Garda

Telefon:
Regnbågen 070-083 27 64
Solkatten 070-447 72 41

Rektor
Marika Pettersson
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Förskolan är en egen skolform som lyder under skollagen. Förskolans utbildning bygger på den läroplan vi fick 1998 som reviderades 2018 - Lpfö 98/18. Att arbeta efter läroplanen innebär ökad kvalitet i förskolan. Enligt en helhetssyn på barn ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet. Barns lek är en viktig form av lärande. Vi följer även Region Gotlands styrkort för skola och barnomsorg.

 

Förskolorna Garda, Havdhem, Högby, Mullvaden, Tallen och Öja tillhör Sudrets förskoleområde som arbetar under rektor och biträdande rektor.