Kontakt

Postadress:
Garda förskola
Garda Hägulds 411
623 63 Ljugarn

Besöksadress:
Skolan Garda

Telefon:
Regnbågen 070-083 27 64
Solkatten 070-447 72 41

Rektor
Marika Pettersson
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Garda förskola

Garda förskola består av två avdelningar.

Regnbågen med de yngre åldrarna

Solkatten med de äldre åldrarna

Förskolan ligger i anslutning till Garda skola och idrottshallen. 

Vi öppnar kl. 06.00 på morgonen och stänger kl. 17.30 med vissa undantag.

Frukost serveras till de barn som kommer innan kl. 7.30.

Under dagen delas barnen i mindre grupper för olika aktiviteter, utforskande, utmaningar och lek inne och ute.  Vi utgår ifrån barnens intressen och nyfikenhet i de aktiviteter vi erbjuder. Vi använder oss av naturen för att återbruka och skapa tillsammans. Sånger, sagor, böcker, rim och ramsor är en stor del av förskolans språkutvecklande arbetssätt. 

Kl. 11.00 äter vi lunch som kommer från Garda skolas kök. Under eftermiddagen erbjuds barnen vila, skapande och lek i möten med olika miljöer och material.
Kl. 14.00 äter vi mellanmål.

 

 

Vår mat lagas av Jessica Heed som arbetar i skolans kök.
Vid kontakt: 0498- 49 11 20.

Vi följer den rekommenderade matsedeln och väljer också gärna ekologiska varor.