Kontakt

Särskolans expedition
Besöks- och postadress: Säves väg 10, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 94 52

Anna Levén, rektor för Solbergaskolans grundsärskola, Norrbacka grundsärskola och kompletterande fritidshem, Polhems grundsärskola, samundervisningsgrupper
Telefon: 0498-20 42 64
E-post: anna.leven@gotland.se

Ulrika Forsberg
Skolchef för Särskolans linje och rektor för Wisbygymnasiet gymnasiesärskola, Desideria grundsärskola och kompletterande fritidshem
Telefon: 0498-26 32 19
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Veronica Båtelsson
Skoladministratör
Telefon: 0498-26 94 52, 0737-658 051
E-post: veronica.batelsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grundsärskolan på Gotland

Grundsärskola inklusive inriktning träningsskola

Grundsärskolan har en egen läroplan precis som grundskolan. Alla elever, oberoende av utvecklingsnivå, omfattas av samma värdegrund. Särskolan har egna kursplaner som är anpassade till skolformen och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av särskolans elever.

Grundsärskolan omfattar årskurs 1 - 9. Eleverna undervisas i flertalet av de ämnen som grundskolans elever undervisas i. En individuell utvecklingsplan upprättas för varje elev, tillsammans med förälder/vårdnadshavare och elev.

Grundsärskolan inriktning träningsskola omfattar årskurs 1-9. Eleverna läser olika ämnesområden istället för grundsärskolans ämnen. Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning.

I januari varje år kan du som går i år 9 börja söka till gymnasiesärskolan. Ansökan sker på pappersblankett som du kan få av studie- och yrkesvägledaren eller på särskolans expedition. Du kan även prata  med din lärare.

 

Läsåret 2022/23

Norrbackaskolan grundsärskola

- Grundsär 1-3, 3, 3-5, 4-5

- Kompletterande fritidshem

Rektor: Anna Levén, tfn: 0498-20 42 64
e-post: Anna.leven@gotland.se

Polhemskolan grundsärskola

-Grundsär 1

Rektor: Anna Levén, tfn: 0498-20 42 64

e-post: Anna.leven@gotland.se

Solbergaskolan

- Grundsär 4-6A, 4-6B, 7-9A, 7-9B

Rektor: Anna Levén, tfn: 0498-20 42 64

e-post: Anna.leven@gotland.se

Desideria grundsär

- Grundsär 1-7, 2-8

- Kompletterande fritidshem

Rektor: Ulrika Forsberg, tfn: 0498-26 32 19,
e-post: ulrika.forsberg@edu.gotland.se

Samundervisning

- Fole skola

- Gråboskolan

-Havdhem skola

- Solbergaskolan

- Solklintsskolan

- Stånga skola
- Södervärnsskolan

Rektor: Anna Levén, tfn: 0498-20 42 64

e-post: Anna.leven@gotland.se