Kontakt

Särskolans expedition
Besöks- och postadress: Säves väg 10, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 94 52

Siv Bendelin
Chef för särskolans skolformer, rektor för Solbergaskolans grundsärskola
Telefon: 0498-26 96 43
E-post: siv.bendelin@gotland.se

Päivi Oliv
rektor Norrbacka grundsärskola och kompletterande fritidshem, Samundervisningsgrupper och grundsärskola Lövsta resuraenhet
Telefon: 0498-26 97 33
E-post: mailto:paivi.oliv@edu.gotland.se

Ulrika Forsberg
Intendent/ tf rektor 
Wisbygymnasiet gymnasiesärskola, Lövsta resurenhet, Särskild utbildning för vuxna - Lärvux och Desideria grundsärskola
Telefon: 0498-26 32 19
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Veronica Båtelsson
Skoladministratör
Telefon: 0498-26 94 52, 0737-658 051
E-post: mailto:veronica.batelsson@edu.gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grundsärskolan på Gotland

Grundsärskola inklusive inriktning träningsskola

Grundsärskolan har en egen läroplan precis som grundskolan. Alla elever, oberoende av utvecklingsnivå, omfattas av samma värdegrund. Särskolan har egna kursplaner som är anpassade till skolformen och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av särskolans elever.

Grundsärskolan omfattar årskurs 1 - 9. Eleverna undervisas i flertalet av de ämnen som grundskolans elever undervisas i. En individuell utvecklingsplan upprättas för varje elev, tillsammans med förälder/vårdnadshavare och elev.

Grundsärskolan inriktning träningsskola omfattar årskurs 1-9. Eleverna läser olika ämnesområden istället för grundsärskolans ämnen. Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning.
 

Läsåret 2018/19

Norrbackaskolan

- Kompletterande förskoleklass
- Grundsär 1-3
- Kompletterande fritidshem
Rektor: Siv Bendelin, tfn: 0498-26 96 43,
e-post: siv.bendelin@edu.gotland.se

Solbergaskolan

- Grundsär 3-6
- Grundsär 4-6
- Grundsär 7-9A
- Grundsär 7-9
Rektor: Siv Bendelin, tfn: 0498-26 96 43, 
e-post: siv.bendelin@edu.gotland.se

Desideria grundsär

- Grundsär 1-6
- Grundsär 2-4
- Grundsär 7-8
Rektor: Anders Stoltz, tfn: 0498-26 97 33,
e-post: anders.stoltz@edu.gotland.se

Lövsta resursenhet

- Grundsär 7
Rektor: Anders Stoltz, tfn: 0498-26 97 33,
e-post: anders.stoltz@edu.gotland.se

Samundervisning

- Gråboskolan
- Solbergaskolan
- Solklintsskolan
- Södervärnsskolan
Rektor: Siv Bendelin, tfn: 0498-26 96 43, 
e-post: siv.bendelin@edu.gotland.se