Kontakt

Öppna förskolan Gurkfröet
Besöksadress: Ronevägen 34, 623 50 Hemse
Telefon: 0498-20 47 54

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om öppna förskolan Gurkfröet

Verksamheten vid Öppna förskolan Gurkfröet är kostnadsfri och du behöver inte anmäla dig i förväg. Du kan komma och gå när du vill. Fika finns till självkostnadspris.

Öppna förskolan är en träffpunkt dit Du och ditt barn kan komma för att leka och umgås med andra barn och vuxna.

Den öppna förskolan ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära, tillsammans med andra barn och vuxna.

Vi som arbetar på Gurkfröet kan ge dig råd och stöd i din föräldraroll. Vi vill att du skall trivas i en trevlig atmosfär, dit alla ska känna sig välkomna.