Kontakt

Avdelningschef
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se

Verksamhetsledare för Fenomenalen Science Center
Lisa Berg
Tel: 0498-26 34 72
E-post: lisa.berg@fenomenalen.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Avdelningen bidrar till att förutsättningar ges för ökad måluppfyllelse inom Region Gotlands utbildningsverksamheter. Avdelningen stödjer det systematiska kvalitetsarbetet och initiera och ansvara för övergripande kompetensutvecklingsfrågor. Avdelningen ansvarar för att följa upp och utvärdera verksamhetens resultat och ger underlag för utvecklingsinsatser. 

Avdelningen utövar även tillsyn av fristående förskole- och grundskoleverksamheter och genomför intern kontroll av egen verksamhet med fokus på förbättringsområden. Inom avdelningen finns strategisk sakkompetens kring förskole-, grundskole-, gymnasie- respektive vuxenutbildningsfrågor, skolbibliotek, genus- och jämställdhetsfrågor, frågor inom området specialpedagogik samt digitala lärverktyg.

Avdelningen omfattar även:

Fenomenalen Science Center
Fenomenalen är ett av Sveriges 18 Science Centers med uppdraget att:

  • stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar.
  • skapa unika möjligheter till lärande så att alla barn och unga får möjlighet att hitta och utveckla sina förmågor.
  • erbjuda en informell mötesplats för samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skapar reflektion och nya perspektiv.

Läs mer