Kontakt

Eva Flemming

Integrationssamordnare
Telefon: 0498-26 34 23

E-post: eva.flemming@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samhällsorientering för nyanlända

Integrationsenheten vid Kompetenscentrum Gotland har uppdraget att genomföra samhällsorienteringen för nyanlända.

 

Vad är samhällsorientering för nyanlända?

Som nyanländ invandrare till Sverige kan du få ta del av kommunens program för samhällsorientering. Syftet är att du lättare ska komma in i det svenska arbets- och samhällslivet. Samhällsorientering ska hjälpa dig som nyanländ invandrare att få en grundläggande förståelse av det svenska samhället.

Samhällsorienteringen innehåller de här delarna:

· att komma till Sverige

· att bo i Sverige

· att försörja sig och utvecklas i Sverige

· individens rättigheter och skyldigheter

· att bilda familj och leva med barn i Sverige

· att påverka i Sverige

· att vårda sin hälsa i Sverige

· att åldras i Sverige

Samhällsorienteringen ges på ditt modersmål eller det språk du behärskar bäst. Kursen omfattar 60 timmar.

Vem har rätt till samhällsorientering?

Kommunen har enligt lag ansvar att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare. Lagen gäller för dig som har fyllt 18 år men inte 65 år, är folkbokförd i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd som flykting, familjemedlem eller anhörig.

Lagen gäller dock inte för nyanlända som går i gymnasieskola eller är medborgare i ett annat land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

Tre år efter att du som nyanländ för första gången folkbokfördes i en kommun upphör kommunens skyldighet att erbjuda dig samhällsorientering.

 

Intresseanmälan

Intresseanmälan kan göras via e-post till integrationsenheten@gotland.se
Fler kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss".