Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En grupp elever går i en korridor.

Bra att veta för dig som studerar hos oss

Vi vill att din studietid hos oss ska bli bra och givande på alla sätt. Vår verksamhet har ett fokus på att varje individ ska lyckas med sina studier och trivas i vår studiemiljö. Här har vi samlat information om vilken service vi har i huset och vilka regler som gäller när du studerar hos oss. 

Stöd och hjälp

Du kan få stöd och hjälp i dina studier genom flera av våra verksamheter. 

Studieteket är en plats för alla vuxna som studerar på Gotland, även för dig som studerar på distans. Här finns studieplatser, datorer och lärare i olika ämnen tillgängliga. Studietekets öppettider och lärarnas tider finner du i vänstermenyn under Studieteket. 

I Verkstan arbetar speciallärare och specialpedagoger och de kan hjälpa dig som behöver extra stöd i dina studier. Det finns mer information kring hur du kommer i kontakt med Verkstan i vänstermenyn. 

Infoteket är vårt bibliotek och där kan du utöver att låna böcker få hjälp med att söka information. Här finns också studieplatser och datorer att låna. Läs mer om Infoteket i vänstermenyn.