Kontakt

Öppna förskolan Gurkfröet
Besöksadress: Ronevägen 34, 623 50 Hemse
Telefon: 0498-20 47 54

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på öppna förskolan Gurkfröet

Vi vill att du skall trivas i en trevlig atmosfär, dit alla ska känna sig välkomna.
Vi som arbetar på Gurkfröet kan ge dig råd och stöd i din föräldraroll.