Kontakt

Öppna förskolan Gurkfröet
Besöksadress: Ronevägen 34, 623 50 Hemse
Telefon: 0498-20 47 54

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till öppna förskolan Gurkfröet

Öppna förskolan Gurkfröet kommer att vara pausad tills vidare. Vi återkommer här när den öppnar igen. 

 

Gurkfröet är en mötesplats för föräldrar och barn i åldern 0-5 år.

Öppna förskolan är en träffpunkt dit du och ditt barn kan komma för att lek och umgås med andra barn och vuxna. Du som vuxen får träffa andra vuxna , knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra.