Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nationell patientöversikt (NPÖ)

 Du når NPÖ från TakeCare via "externa system och tjänster". Du har en  bättre översikt och kan filtrera informationen själv. Se gärna instruktionsfilmer, samtliga tar cirka 13 minuter. Du kan också välja avsnitt att se.

https://www.youtube.com/watch?v=RAkIenpEoIs&list=PLofvkub1C51ffccai4dWk0W1T3Sq2PfHU

----------------------------------------------------------------------

Nationell Patientöversikt (NPÖ), är en IT-lösning som gör det möjligt för behörig hälso- och sjukvårdspersonal att med patientens samtycke, ta del av information hos andra regioner/landsting, kommuner och privata vårdgivare. När fler kan ta del av samma information skapas en mer effektiv och säker vård. NPÖ innebär sammanhållen journalföring på nationell nivå. Syftet är att kunna få en mer heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov, vilket i sin tur gör att vårdpersonal kan ge snabb, god och säker vård.

För att få ta del av NPÖ krävs patientens samtycke och att man har en patientrelation samt att det har betydelse för vården. I en nödsituation kan tjänsten öppnas utan patientens samtycke om patienten är tillfälligt beslutsoförmögen.

För att inloggningen ska vara säker och för att uppfylla patientdatalagens krav krävs att användaren identifierar sig med e-tjänstekort och är inlagd i ett medarbetaruppdrag för vård och behandling i HSA-katalogen (EK-katalogen).

 

Nationell Patientöversikt ger

Ökad vårdkvalitet
En helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det lättare att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling i tid

Ökad patientsäkerhet
Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering

Ökad effektivitet
Delad information minskar kostsamt dubbeljobb

Ökat inflytande
Patientens samtycke och rätt att spärra uppgifter