Kontakt

Öppna förskolan Myllan
Besöksadress: Jungmansgatan 474, 621 52 Visby
Telefon: 0498-26 82 53
Mobilnummer: 070-78 87 916

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Verksamheten

 

Öppna förskolan är en mötesplats där barn 0-5 år, tillsammans med sina föräldrar eller annan vuxen har möjlighet att träffas.

Ingen föranmälan krävs, verksamheten är avgiftsfri och man kommer och går när man själv vill under öppettiderna.

Vårdnadshavarna har själva ansvaret för sina barn under vistelsen på öppna förskolan.

Personalen har tystnadsplikt!

På öppna förskolan erbjuds en stimulerande miljö med möjlighet till lek, sång och skapande tillsammans med ditt barn.

Här får man möta andra föräldrar, byta erfarenheter och det erbjuds stöd och vägledning i föräldraskapet av pedagogisk utbildad personal.

Vi har en gemensam sångstund vid varje öppettillfälle.

Kaffe /te, fruktvatten, smörgås, frukt etc. finns att köpa till självkostnadspris.

 

Vi som jobbar på Myllan

Kay Durell, förskollärare

Karin Cervenka, förskollärare