Kontakt

Öppna förskolan Myllan
Besöksadress: Jungmansgatan 474, 621 52 Visby
Telefon: 0498-26 82 53
Mobilnummer: 070-78 87 916

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan

Öppna förskolan Myllan är en mötesplats för föräldrar med barn i åldern 0-5 år. Verksamheten är kostnadsfri.

Målsättning

  • Att erbjuda familjer en pedagogisk miljö som kan locka, inspirera och utveckla barns lärande.
  • Att aktivt stötta barnens språkutveckling genom samtal, dramatiseringar, rim, ramsor, sånger och böcker.
  • Att vårdnadshavare erbjuds stöd och vägledning i föräldraskapet.
  • Att vårdnadshavare har möjlighet att skapa sociala nätverk, både åt sig själv och åt barnen.

 

För mer information ring oss på telefon
0498-26 82 53, 070-78 87 916