Kontakt

Öppna förskolan Myllan
Besöksadress: Jungmansgatan 474, 621 52 Visby
Telefon: 0498-26 82 53
Mobilnummer: 070-78 87 916

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Öppna förskolan Myllan i Visby

Öppna förskolan Myllan

Öppna förskolan Myllan är en mötesplats för föräldrar och barn i åldern 0-5 år.  Verksamheten är avgiftsfri och du kan komma och gå när du vill. Fika finns till självkostnadspris.

Hos oss möter du andra föräldrar, du kan knyta nya kontakter, byta erfarenheter och erbjuds stöd och vägledning i ditt föräldraskap av pedagogiskt utbildad personal.

Vi har en gemensam sång- och dramastund måndag, onsdag och fredag kl.10.00 och måndag eftermiddag kl.14.00.

Kaffe / te, fruktvatten, smörgås, frukt etc. finns att köpa till självkostnadspris.

Öppettider.

Måndag  klockan 9:00 – 12:00,  0-10 mån 

Måndag klockan 13:00 – 16:00, 0-5 år

Onsdag  klockan   9:00 – 12:00, 0-5 år

Fredag  klockan    9:00 – 12:00, 0-5 år