Kontakt

Öppna förskolan Myllan
Besöksadress: Jungmansgatan 474, 621 52 Visby
Telefon: 0498-26 82 53
Mobilnummer: 070-78 87 916

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Öppna förskolan Myllan i Visby

Öppna förskolan Myllan

Välkommen till öppna förskolan Myllan. Öppna förskolan Myllan är en mötesplats för föräldrar och barn i åldern 0-5 år. Verksamheten är avgiftsfri och du kan komma och gå när du vill. Fika finns till självkostnadspris. 

Vi har alla ansvar för att förhindra smittspridning av virussjukdomar som covid-19, säsongsinfluensa och maginfluensa.

När vi är på Myllan bör vi tänka på att:

  • Alla som besöker oss måste vara friska och symtomfria

  • Vi fortsätter med våra goda hygienrutiner som vi lärt oss under pandemin.

  • Vi håller fortsatt avstånd till varandra så att vi undviker trängsel.

Har ni frågor kontakta oss per telefon: 070-788 79 16  eller via vår Facebook-sida.

Följ oss gärna på Facebook: www.facebook.com/oppnaforskolanmyllan