Kontakt

Öppna förskolan Myllan
Besöksadress: Jungmansgatan 474, 621 52 Visby
Telefon: 0498-26 82 53
Mobilnummer: 070-78 87 916

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Öppna förskolan Myllan i Visby

Öppna förskolan Myllan

Öppna förskolans verksamhet på Gråbo kommer att vara tillfälligt stängd för besökare fram till och med den 2 Maj 2021, med hänvisning till de skärpta allmänna råden för att minska smittspridningen av nya coronaviruset.

Stängningen kan eventuellt komma att förlängas beroende på smittläget för coronapandemin i samhället. Vi återkommer med information om när vi är igång igen med den fysiska verksamheten på plats. 

Skärpta allmänna råd 

Träffas och sjung on-line med Myllan
Från och med vecka 11 startar vi upp digitala sångstunder on-line via Teams varje måndag och fredag klockan 10.00.

Länk till sida med mer information

Öppna förskolan Myllan är en mötesplats för föräldrar och barn i åldern 0-5 år.  Verksamheten är avgiftsfri och du kan komma och gå när du vill. Fika finns till självkostnadspris.

Följ oss gärna på Facebook: https://www.facebook.com/oppnaforskolanmyllan