Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionfullmäktiges sammanträdesdagar

Sammanträdena börjar klockan 13.00, i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby.

Vissa sammanträden kan dock förläggas till andra ställen på Gotland. Sammanträdena är offentliga och åhörare välkomnas. Ärenden som behandlas  i regionfullmäktige finns utlagda i kallelser med handlingar.

Regionfullmäktige sammanträder följande datum 2021:

 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 21 juni
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Regionfullmäktiges sammanträde 2022:

 • 21 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 20 juni
 • 19 september
 • 17 oktober, Val
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december