Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionfullmäktiges sammanträdesdagar

Sammanträdena börjar klockan 13.00, oftast på en måndag, i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby.

Vissa sammanträden kan dock förläggas till andra ställen på Gotland. Sammanträdena är offentliga och åhörare välkomnas. Kontakta regionfullmäktiges sekretariat om du vill ta del av de ärenden regionfullmäktige ska behandla.

Regionfullmäktige sammanträder följande datum 2019:

  • 25 februari
  • 25 mars
  • 13 maj
  • 17 juni
  • 23 september
  • 21 oktober
  • 18 november
  • 16 december