Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd och kommittéer

Det finns flera råd och kommittéer för samråd och informationsutbyte inom regionen.

Tillgänglighetsrådet för personer med funktionsnedsättningar och pensionärsrådet är båda organiserade under regionstyrelsen. Syftet är samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan organisationerna och regionen.

Pensionärsrådet är ett forum för dialog och ömsesidig information mellan rikstäckande pensionärsorganisationer och Region Gotland.

Almedalsrådet är ett rådgivande och beredande organ till regionstyrelsen i ärenden rörande den årliga Almedalsveckan. Almedalsrådets huvudsakliga uppgift är att säkerställa partipolitisk förankring på nationell nivå så att partiledarnas medverkan garanteras. Almedalsrådet ansvarar för att ta fram beslutsunderlag för officiella kriterier för medverkan i Almedalsveckans officiella program, kriterier för innehåll inom det avgränsade området i Almedalsparken (för vilket Region Gotland är arrangör) samt tidpunkt och schema för de politiska talen i Almedalen.