Kontakt

Anna Malm
Stadssekreterare 
Telefon: 0498-26 93 05
E-post: anna.malm@gotland.se

Per Lundin
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 93 55
E-post: per.lundin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens ledamöter

Ordförande: Eva Nypelius (C)
1:e vice ordförande: Jesper Skalberg Karlsson (M)
2:e vice ordförande: Meit Fohlin (S)

Ledamöter i regionstyrelsen under mandatperioden 2018-2022.


Ledamöter:

C     Eva Nypelius, Lokrume, ordförande
C     Stefan Nypelius, Bro
C     Eva Ahlin, Mästerby
C     Fredrik Gradelius, Visby
M    Jesper Skalberg Karlsson, Visby, 1:e vice ordförande
M    Andreas Unger, Visby
L     Claes Nysell, Visby
S     Meit Fohlin, Eskelhem, 2:e vice ordförande
S     Filip Reinhag, Bro
S     Tommy Gardell, Västerhejde
S     Håkan Ericsson, Visby
S     Aino Friberg-Hansson, Väskinde
MP  Katarina Krusell, Visby
V     Saga Carlgren, Visby
SD   Lars Engelbrektsson, Visby

Ersättare:

C     Bibbi Olsson, Rone
C     Karl-Johan Boberg, Stenkyrka
C     Anders Thomasson, Hamra
KD  Ola Björkqvist, Tofta
M    Stefan Wramner, Visby
M    Sara Vilhelmsson, Tofta
L     Mats-Ola Rödén, Högklint
S     Ylva Bendelin, Guldrupe
S     Linus Gränsmark, Endre
S     Helena Bogsjö, Lärbro
S     Oscar Lindster, Visby
Fi    Agnes Lundgren
V     Thomas Gustafson, Etelhem,
MP  Ola Matthing, Tingstäde
SD   Cecilia Lange Rosén, Fröjel

 

Läs mer om regionstyrelsens arbetsutskott här.